Mempool Summary


Summary
Transaction Count23
Memory Usage31.57 KB (6.89 vKB)
Total Fees0.00071376SUM
Avg Fee0.00003103SUM
Avg Fee per vByte1.0365379029915775e-7/vB
Transactions by fee rate
Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)00--
[1 - 2)00--
[2 - 3)00--
[3 - 4)00--
[4 - 5)00--
[5 - 6)00--
[6 - 7)00--
[7 - 8)00--
[8 - 9)00--
[9 - 10)00--
[10 - 15)230.00071376SUM0.00003103SUM1.0365379029915775e-7/B
[15 - 20)00--
[20 - 25)00--
[25 - 50)00--
[50 - 75)00--
[75 - 100)00--
[100 - 150)00--
150+00--
Transactions by size
Transactions by age